CURSOS PROFESSIONALS 

 

 

   

   

     

Tripulant professional

 

 

 

Maritime English

 

 

 

 

 Formació Bàsica

 

 

 

 

 

 Aquests cursos monogràfics permetran que entreu al món laboral amb una bona base.