FORMACIÓ BÀSICA


   

 

  

El curs permet treballar en qualsevol embarcació professional. 

 

Segons el Conveni Internacional dels Standards de Formació, el curs conté 4 apartats:

 

1) Supervivència a la mar

2) Primers auxilis

3) Lluita contra-incendis

4) Seguretat en el traball i respondabilitat social

 

L'estructura del curs consta de 45 hores de teoria més 25 hores de pràctiques.


PREU : 850 € 

 

TRIPULANT PROFESSIONAL + FORMACIÓ BÀSICA : 1.100 €

 


 

Pròxims cursos: 

18 de Febrer

23 de Febrer

14 de Maig