CURS de  SEGURETAT

DIRIGIT A: navegants de nivell mig o alt

OBJECTIUS: Realitzar travesses en seguretat . Avaluar la meteorologia, la zona de navegació. Adquirir autonomia en les decisions.

PROGRAMA:

 Dia 1 (4 hores,aula): 

 • preparar el barco abans salpar material de seguretat, meteorologia
 • planificar la travessa: consulta publicacions, cartografia en paper i electrónica
 • maniobra en puerto

 *código del curso VS1 

 Dia 2 (4 hores,aula):

 • posar el barco a son de mar: equilibrio vèlico,estiba
 • POB
 • arrissar

*código curso VS2

Dia 3 (4 hores): 
 • emergencies: via d'aigua, incendi
 • radiocomunicacions
 • mantenimient: motor, eixàrcia, vàlvules

 *código del curso VS3

Dia 4 (4 hores,barco):

 • llistes comprobació
 • estiba
 • navegació: POB, fondeig
 • maniobra port

 *código del curso VS4